Over Achthoek

'Achthoek' is het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband van de gemeenten en steden Alveringem, De Panne, Diksmuide, Houthulst, Koksijde, Lo-Reninge, Nieuwpoort en Veurne.

Deze 8 gemeenten, samen goed voor 47 deelgemeenten en meer dan 90.000 inwoners, vormen samen de arrondissementen Veurne en Diksmuide, de meest westelijke arrondissementen van Vlaanderen en België.
Ze vormen samen wat de Noordelijke Westhoek wordt genoemd.

 

Achthoek  creëert door regionaal overleg, samenwerking en ondersteuning, lokaal culturele meerwaarde en draagt bij tot meer cultuurdeelname.
Achthoek doet dat vooral op het gebied van cultuurcommunicatie en afstemmen van het aanbod, maar ook op het vlak van cultuureducatie, cultuurparticipatie, cultureel erfgoed, opleidingen en vormingen voor bestuursvrijwilligers.

 

Tot 2014 was de samenwerking beperkt tot de gemeenten Alveringem, De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne, en heette 5-art. De projectvereniging 5-art werd opgericht in 2005 in het kader van de subsidiëring van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor de afstemming van het culturele aanbod en de cultuurcommunicatie. Vanaf 2014 vervoegden Diksmuide, Houthulst en Lo-Reninge de oorspronkelijke samenwerking.

 

Beleidsplannen, actieplannen en werkingsverslagen

 

logo achthoek