cursus 'De Groote Oorlog achter de IJzer'

De Ruiter (Dodengang) © 'WESTHOEK verbeeldt': privécollectieWegens groot succes hernemen Achthoek en VormingPlus de cursusreeks ‘De Groote Oorlog achter de IJzer’.

De lessenreeks wil de beschikbare kennis over de lokale oorlogsgeschiedenis verbinden met de sporen in het landschap en het nog zichtbare oorlogserfgoed.

De lesgevers doen de Belgische, Franse, Britse - en waar nodig de Duitse - oorlogsgeschiedenis uit de doeken van Alveringem, De Panne, Diksmuide, Houthulst, Nieuwpoort, Koksijde, Lo-Reninge en Veurne.

Op die manier krijg je een duidelijk en correct beeld van wat zich tijdens WO I afspeelde achter de IJzer.

 

Praktisch:

  • 10 zaterdagen van 10 u. tot 12.30 u. (10, 24 oktober - 14, 28 november – 12 december 2015 – 16, 30 januari – 20 februari , 5 – 19 maart 2016)
  • Zaal Horizon, Maria Doolaeghestraat 13a, DIKSMUIDE
  • € 50 (syllabus inbegrepen)
  • inschrijven kan via VormingPlus, westhoek@vormingplus.be, 058 31 14 94

 

LESPROGRAMMA:

10 oktober: OORLOGSGESCHIEDENIS (Frans Desmet)

Je krijgt een bondig overzicht van de geschiedenis van WO I vanuit militair oogpunt waarbij een beperkt aantal actoren, staten, legers, militaire plannen en hun uitvoering worden geduid. De plaats van België wordt extra belicht. Dit vormt meteen het referentiekader voor de verdere lessenreeks.

 

24 oktober: DE INUNDATIE EN HET BEGIN VAN HET WESTFRONT (Guido Demerre)

Eind oktober 1914 werd met de sluizen van Nieuwpoort de strategische inundatie van de IJzervlakte georganiseerd. Die onderwaterzetting stopte de Duitse opmars langs de Belgische kust in de richting van de Franse Kanaalhavens definitief. Je krijgt een precies beeld van het hoe en waarom van de onderwaterzetting en de gevolgen ervan voor de oorlog en het landschap.

 

14 november: DE SLAG BIJ DE IJZER EN DE STABILISATIE VAN HET BELGISCHE FRONT (Dominiek Dendooven)

Je krijgt duiding bij de verdediging van het bruggenhoofd Diksmuide van 16 oktober tot 10 november 1914 als strategisch centrum tussen de frontsteden Nieuwpoort en Ieper. Verder komt ook de organisatie van het Belgische front en het ontstaan van de Dodengang aan bod.

 

28 november: STELLINGENOORLOG (Dominiek Dendooven) Prikkeldraad, artillerie, mitrailleurs, ongedierte, ziektes, natte en koude … maken het leven in de loopgraven tot een hel. Aan de hand van onder andere oorlogsdagboeken neem je de levensomstandigheden in de loopgraven onder de loep, ook aan de kant van het Duitse front.

 

12 december: HET WESTFRONT TUSSEN DIKSMUIDE EN BOEZINGE (Luc Vanacker)

Vaak heeft men het over de Vier Slagen bij Ieper tegenover het ‘niet-actieve front’ in de noordelijke Westhoek. Na een vergelijking stel je vast dat ook in de noordelijke Westhoek er heel wat aan de gang was. Van voor de Noordzeekust over de duinen van Nieuwpoort, over Steenstrate en Merkem tot het Vrijbos.

 

16 januari: SOLDATEN OP RUST (Frank Becuwe)

De dorpen van Bachten de Kupe werden in de periode 1914 – 1918 overbevolkt door soldaten uit alle hoeken van het land. Ze konden er voor even de verschrikkingen aan het front achter zich laten. Voor de regio zelf betekende dit een ware gedaanteverwisseling. Hoe vulden de soldaten hun dagen tussen de gevechten en wat waren de gevolgen waren van deze invasie van mannen voor de plaatselijke bevolking?

 

30 januari: VEURNE, HOOFDSTAD VAN BELGIE (Johan Termote)

Na de IJzerslag in oktober 1914 was Veurne de enige Belgische stad, die van het directe oorlogsgeweld gespaard bleef en daarom al snel tot een administratief en logistiek knooppunt uitgroeide. De oorlogsellende was er niet minder door, want de stad werd met de regelmaat van de klok beschoten en gebombardeerd. Hoe beleefden de mensen in de stad deze oorlog? En wat gebeurde er met het rijke patrimonium?

 

20 februari: VEURNE, VERNIELDE STAD (Johan Termote)

In vergelijking met de drie West-Vlaamse frontsteden doorstond de stad Veurne de Groote Oorlog redelijk goed. Toch was de schade aangericht door de Duitse beschietingen van begin ’18 aanzienlijk. Maar daags na de wapenstilstand werd al een eerste aanlegplan aan de gemeenteraad voorgelegd. Meteen kreeg ook de nieuwe bouwkunst een kans. Alle beeldbepalende gebouwen van de stad worden in deze les behandeld.

 

5 maart: SNEUVELEN IN DE WESTHOEK (Luc Vanacker)

Je brengt een virtueel bezoek aan een Belgische, een Franse en een Britse begraafplaats en bespreekt concrete voorbeelden van ‘sneuvelen’ (door artillerie, gas, executie, een Flugzeugzerstörer, …). Tevens leer je alles over de architectuur van militaire begraafplaatsen tot wat gedenkstenen ons allemaal vertellen over geloof, overtuiging, ras en land van herkomst van de slachtoffers.

 

19 maart: DE MEDISCHE VERZORGING (Luc De Munck)
Tijdens deze laatste sessie krijg je een overzicht van de medische hulpverlening achter het front. Aanvankelijk was deze zeer gebrekkig, maar geleidelijk groeit de efficiëntie tot uiteindelijk het Rode Kruishospitaal L’Océan in De Panne wordt opgericht en enkele jaren later ook het hospitaal in Vinkem. Met een internationale reputatie voor hun oorlogsgeneeskunde.